Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2017

1 czerwca Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podsumowało pracę Zarządu SALO w 2016 roku. Jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium oraz przeprowadzono wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017 – 2019.

Za realizację celów statutowych Stowarzyszenia odpowiedzialny jest Zarząd w składzie: Stanisława Gawłowska, Ksenia Nowicka, Lucyna Parchem, Marzena Skrzynecka, Renata Sosińska, natomiast Komisja Rewizyjna w składzie: Wojciech Klank, Mieczysław Piotrzkowski, Maria Stanzecka czuwa nad zgodnością pracy Zarządu z przepisami prawa.

W związku z jubileuszem 20-lecia istnienia Stowarzyszenia dyskutowano nad formą uczczenia tego wydarzenia. Więcej informacji na temat obchodów Jubileuszu wkrótce.

Galeria

Zobacz również

Spotkanie z Absolwentem Mariuszem Marciniakiem

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2017

Walne zebranie sprawozdawcze 2016