Spotkanie z Absolwentem Mariuszem Marciniakiem

14 czerwca z uczniami klas pierwszych i drugich liceum spotkał się kol. Mariusz Marciniak, który uczęszczał do „Sobieskiego” w latach 1981-1985, a obecnie jest prokuratorem w Pomorskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej.

Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży istnienia szeroko rozumianych zagrożeń, z którymi można spotkać się podczas wakacji w kraju i za granicą. Przedstawiając prezentację „Jak bezpiecznie przeżyć wakacje” prokurator Mariusz Marciniak zwrócił uwagę uczniów nie tylko na wakacyjne zagrożenia, ale również na to, jak ich unikać, aby nie być pokrzywdzonym przestępstwem, a także jak postępować, aby nie zostać sprawcą czynu karalnego.

W czasie spotkania uczniowie uzyskali również odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania na temat prawa i jego stosowania.

Galeria

Zobacz również

Spotkanie z Absolwentem Mariuszem Marciniakiem

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2017

Walne zebranie sprawozdawcze 2016