Członkowie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia

Ewa Brzoskowska

Przewodniczący

Renata Sosińska

Wiceprzewodniczący

Barbara Malawska

Sekretarz

Katarzyna Szramka-Bojke

Skarbnik

Ewa Kass

Członek

Komisja Rewizyjna

Iwona Kwidzińska

Przewodniczący

Beata Płotka

Sekretarz

Joanna Lekner

Członek

Poprzednie kadencje Władz Stowarzyszenia

21.05.2021 - 19.06.2023

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

31.05.2019 - 20.05.2021

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

20.06.2017 - 30.05.2019

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

12.06.2015 - 01.06.2017

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

07.06.2013 - 12.06.2015

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

01.06.2011 - 06.06.2013

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

21.05.2009 - 31.05.2011

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

24.04.2007 - 21.05.2009

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

30.06.2003 - 24.04.2007

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

26.04.2005 - 24.04.2007

30.06.2003 - 26.04.2005

5.06.2001 - 30.06.2003

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

26.04.1999 - 5.06.2001

Zarząd Stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna

26.03.1997 - 26.04.1999

Zarząd Stowarzyszenia