Bal Absolwenta – Lido 2003

W przedostatnią sobotę tegorocznego karnawału gościnne progi hotelu „LIDO” w Juracie powitały blisko 130 absolwentów i osób zaprzyjaźnionych z i Liceum Ogólnokształcacym w Wejherowie. Na zaproszenie zarządu Stowarzyszenia Absolwentów – organizatora balu – przybyli przedstawiciele władz Powiatu Wejherowskiego: wicestarosta Gabriela Lisius i etatowy członek Zarządu Powiatu Marek Panek. Uroczystego otwarcia dokonał przewodniczącyStowarzyszenia Ryszard Kaczyński, witając wszystkich uczestników spotkania. Dzięki uprzejmości przewodniczacego mogłam, jako gospodarz szkoły, poinformować zgromadzonych o podjęciu starań, w celu uzyskania Pomorskiego Certyfikatu Jakości Edukacji. Spośród 12 standardów Rada Pedagogiczna zdecydowała o zgłoszeniu pierwszego: „Szkoła uzyskuje wysokie efekty kształcenia”.

Raport o efektach edukacyjnych zawierac bedzie między innymi informacje o losach absolwentów. Zamierzamy udowodnić, że absolwenci z powodzeniem kontynuują naukę na wyższym etapie kształcenia oraz są w stanie sprostać wymaganiom zmieniajacego sie rynku pracy.

Kolejne spotkanie byłych uczniów „Sobieskiego” zorganizowano tym razem nie tylko w celu podtrzymania więzi ze Szkołą, czy uzyskania pomocy finansowej. Życzliwość i dobra wola uczestników pozwoliły uzyskać cenne informacje o ich kolejnych etapach edukacyjnych i decyzjach zawodowych. Składam serdeczne wyrazy podziekowania wszystkim Absolwentom, którzy zgodzili się włączyć do pierwszego etapu działań, zmierzajacych do zdobycia przez Szkołę pierwszej gwiazdki jakości.

Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do przedstawicieli Organu Prowadzącego: p.Gabrieli Lisius i p.Marka Panka, którzy swoją obecnością i ciepłymi słowami potwierdzili słuszność naszych działań.

Dziękuję Ryszardowi Kaczyńskiemu, Halinie Rudzińskiej, Stasi Gawłowskiej, Joannie Ciechockiej, Krzysiowi Matłoszowi, J??zkowi Wieczorkowi, Markowi Klepackiemu, Jarkowi Mazurkiewiczowi, Jackowi Nurzyńskiemu za wspaniałą organizację spotkania, które jak co roku stało się udaną promocją „Sobieskiego” i jego wiernych Absolwentów.

Galeria

Zobacz również

Bal Absolwenta – Rzucewo

Spotkanie jesienne Strzebielino 2018

Bal Absolwenta – Bolszewo