Walne zebranie sprawozdawcze 2015

Walne Zebranie Członków SALO odbyło się w siedzibie Liceum w dniu 9 czerwca 2016 r.

Zobacz również