Zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2011

W dniu 31 maja 2011r. w Galerii „Obok”, która mieści się w siedzibie Liceum, odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

W czasie zebrania kol. Marzena Skrzynecka i kol. Krzysztof Matłosz przedstawili sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe Zarządu SALO za 2010 rok, natomiast kol. Wojciech Klank zapoznał zebranych z wynikami pracy Komisji Rewizyjnej.

Zobacz również