Zebranie sprawozdawcze SALO 2021

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
zwołuje
w dniu 20 czerwca 2022 r. o godz.17.30
Zebranie Sprawozdawcze

Zebranie odbędzie się w siedzibie Liceum przy ulicy Bukowej 2C w auli.

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta.
  2. Przedstawienie i przegłosowania porządku obrad.
  3. Sprawozdanie zarządu Stowarzyszenia za rok 2021.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniem.
  6. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2021 r.
  7. Głosownie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
  8. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

Zobacz również