Zebranie sprawozdawcze

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Zaprasza na zebranie sprawozdawczo – wyborcze w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz.17:30

Zebranie odbędzie się w siedzibie Liceum przy ul. Bukowej 2C w galerii „ Obok”.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta.
  2. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie  Zarządu Stowarzyszenia za 2023 r.
  4. Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniem.
  6. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2023.
  7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie zebrania. 

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  1.  

  Zobacz również