Zebranie sprawozdawcze

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
zaprasza
na coroczne zebranie sprawozdawcze,
które odbędzie się
31 maja 2012 r. o godz. 17.30
w siedzibie Liceum przy ul. Bukowej 1.

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za miniony okres.
  3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  5. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.
  6. Sprawozdanie finansowe za 2011 r.
  7. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

Zobacz również