Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2017

1 czerwca Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podsumowało pracę Zarządu SALO w 2016 roku.

Zobacz również