Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2015

W dniu 11 czerwca na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia podsumowano pracę Zarządu SALO w roku 2014.

Zobacz również