Walne zebranie sprawozdawcze 2018

Walne Zebranie Członków SALO odbyło się w siedzibie Liceum w dniu 7 czerwca 2018 r. W czasie obrad zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności Zarządu SALO w 2017 roku oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej. Jednogłośnie podjęto uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium, przyjęciu do Stowarzyszenia sześcioro nowych członków.

Przypominamy, że w minionym roku nasze Stowarzyszenie obchodziło jubileusz 20 lat swojego istnienia. Gorąco zachęcamy młodych absolwentów i sympatyków „Sobieskiego” do włączenia się w działalność SALO.

Zobacz również