Walne zebranie SALO 2020

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
zwołuje
w dniu 29 czerwca 2020 r. o godz. 17.30
Zebranie Sprawozdawcze

Zebranie odbędzie się w siedzibie Liceum przy ul. Bukowej 1 w galerii „Obok”.

  1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
  2. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2019 r.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  6. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2019 r.
  7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi.
  8. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.

Zobacz również