Walne zebranie 2014

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
zwołuje w dniu 12 czerwca 2014 r. o godz. 17.30
w siedzibie Liceum przy ul. Bukowej 1
Zebranie Sprawozdawcze.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad
3. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za rok 2013
4. Sprawozdanie finansowe za rok 2013
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2013
8. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków
10. Podjęcie uchwały o utracie członkostwa przez niektórych Członków Stowarzyszenia.
11. Zakończenie zebrania
Podczas zebrania będzie możliwość uregulowania składek członkowskich.

Zobacz również