VII OPMFT

„W gobelinie wielokulturowości” – tak zatytułowany został tegoroczny Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych, który nosi imię profesora Adama Luterka – polonisty w Liceum „Sobieskiego” w latach sześćdziesiątych minionego stulecia.
SALO, podobnie jak w latach ubiegłych, współfinansowało ten projekt.
28 października 2012 r. uczestniczyliśmy w podsumowaniu Przeglądu, ogłoszeniu wyników i wręczaniu nagród. Organizatorzy OPMFT na ręce Zarządu SALO przekazali podziękowania i festiwalową Maskę.

Nagrodzonym aktorom i zespołom teatralnym gratulujemy!
Więcej informacji o OPMFT im. Adama Luterka tutaj

Zobacz również