VI OPMFT

VI Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka odbył się w dniach 21-22 października 2011 r. Tematem tegorocznego Przeglądu była twórczość Tadeusza Różewicza – organizatorzy OPMFT postanowili w ten sposób uczcić 90-tą rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy i poetów.

Spotkanie umożliwiło młodym ludziom prezentację swoich umiejętności aktorskich. Obejrzeliśmy między innymi występy przygotowane przez: Teatr „Chojnickie Studio Rapsodyczne”, grupę teatralną „Amator” z Gniewina, Teatr „Kontem Plujący” ze Słupska, „Teorikon”, Teatr „Czeremuchy”, „Impuls” oraz Teatr „Prawie Lucki” z Wejherowa.

W jury zasiadali: p. Urszula Kowalska, p. Henryk Dąbrowski i p. Ewa Kochańska, jako przewodnicząca.

Pierwsze miejsce zajęli młodzi artyści z Teatru „Prawie Lucki”, który działa przy naszym Liceum. Reżyserem spektakli „Prawie Lucki” jest pani Edyta Łysakowska – Sobiczewska. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Nasze Stowarzyszenie Absolwentów, jak co roku, sponsorowało Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych. w podziękowaniu za pomoc i zaangażowanie otrzymaliśmy Dyplom oraz piękną rzeźbę – Maski.

Zobacz również