Spotkanie z pisarką Elwirą Worzała

W dniu 18 listopada 2014 r. we współpracy z kol. Mirosławą Niemczuk i kol. Marianną Predkiel, nauczycielkami liceum „Sobieskiego”, zorganizowaliśmy spotkanie uczniów klas humanistycznych z absolwentką naszej szkoły, autorką albumów książkowych.

Zobacz również