Zebranie Sprawozdawcze 2012

Tegoroczne Walne Zebranie SALO miało miejsce 31 maja w galerii „Obok”, która mieści się w dawnej świetlicy Liceum. Zebraniu przewodniczył kol. Krzysztof Matłosz.

Zgromadzeni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., które prezes Zarządu, Marzena Skrzynecka, uzupełniła informacją o pracy Zarządu od 1 stycznia do 31 maja br.

Informacje o wynikach finansach Stowarzyszenia w 2011 roku przedstawił księgowy SALO- Krzysztof Matłosz.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła pracę Zarządu i przewodniczący komisji kol. Wojciech Klank, zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium. Po dyskusji nad sprawozdaniami zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę udzielającą absolutorium

.Jednogłośnie podjęto uchwałę o przyjęciu do Stowarzyszenia czternastu nowych członków.

Wieloletni opiekun koła teatralnego Liceum, kol. Edyta Łysakowska – Sobiczewska, zaproponowała wystąpienie do władz miasta Wejherowa z prośbą o rozpatrzenie możliwości nadania imienia Adama Luterka, jednej z sal nowo powstającej Filharmonii Kaszubskiej.

Prof. Adam Luterek to były nauczyciel j. polskiego w liceum „Sobieskiego”, założyciel teatru szkolnego, do którego tradycji nawiązuje teatr „Prawie Lucki”.

W obecnym roku mija 15 lat istnienia Stowarzyszenia Absolwentów LO „Sobieskiego”. Zebrani zaproponowali zaakcentować ten fakt organizując Jubileuszowe Spotkanie Absolwentów.

Galeria

Zobacz również

Spotkanie z Absolwentem Mariuszem Marciniakiem

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2017

Walne zebranie sprawozdawcze 2016