Spotkanie z pisarką Elwirą Worzałą

W dniu 18 listopada 2014 r. we współpracy z kol. Mirosławą Niemczuk i kol. Marianną Predkiel, nauczycielkami liceum „Sobieskiego”, zorganizowaliśmy spotkanie uczniów klas humanistycznych z absolwentką naszej szkoły, autorką albumów książkowych.

Koleżanka Elwirą Worzała w interesujący sposób zaprezentowała młodzieży twórczość malarską Mieczysławy Piaseckiej oraz wyjaśniła na czym polega praca autora książek – wydawnictw albumowych.

Galeria

Zobacz również

Spotkanie z Absolwentem Mariuszem Marciniakiem

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2017

Walne zebranie sprawozdawcze 2016