Prelekcja prof. Stanisława Ilnickiego

W dniu 3 listopada 2011 r. gościliśmy absolwenta LO „Sobieskiego”, kolegę Stanisława Ilnickiego, który przyjechał z Warszawy na spotkanie z uczniami naszej Szkoły.

Stanisław Ilnicki, profesor Wojskowego Instytutu Medycznego (dawniej Centralnego Szpitala Klinicznego WAM „Na Szaserów”) w Warszawie, założył Klinikę Stresu Bojowego WIM.

W spotkaniu wzięli udział także przyjaciele naszego Gościa, absolwenci z  lat 1957- 1962.

Młodzież „Sobieskiego” uczestniczyła w „lekcji życia”, poprowadzonej po mistrzowsku przez Profesora, który oprócz słów przygotował prezentację zdjęć i dokumentów z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Po spotkaniu z młodzieżą, grono absolwentów „Sobieskiego” z sympatią wspominało minione lata przy „małej czarnej”.

Inicjatorami spotkania byli kol. Maria Młodzikowska i Stanisław Piotrzkowski.

Dziękujemy!

Galeria

Zobacz również

Spotkanie z Absolwentem Mariuszem Marciniakiem

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2017

Walne zebranie sprawozdawcze 2016