15 lat SALO

18 października 2012 r. w murach naszej Alma Mater Weiherovienses uroczyście obchodzono dwa jubileusze tj. 15 rocznicę działalności Stowarzyszenia oraz 155 rocznicę istnienia szkoły.

W uroczystościach uczestniczyli prof. Stanisław Ilnicki (absolwent 1959 r.), poseł Jerzy Budnik (absolwent 1969 r.), grono pedagogiczne i emerytowani nauczyciele liceum, pracownicy i uczniowie szkoły oraz oczywiście – wspaniali absolwenci, którzy nie szczędzą sił w pracy dla Stowarzyszenia.

W czasie spotkania Paweł Podolski (absolwent 2009 r.) w nietuzinkowy sposób zaprezentował historię Stowarzyszenia Absolwentów, a zespół teatralny liceum „Prawie Lucki” (jeden z beneficjentów SALO) przedstawił program artystyczny nawiązujący m.in. do zdarzeń, które miały miejsce w historii szkoły.

Kulminacyjną częścią dnia było uroczyste odsłonięcie portretu prof. Stanisława Ilnickiego w Galerii Wybitnych Absolwentów.

Przy dźwięku werbli Pan Profesor (założyciel Kliniki Stresu Bojowego przy WIM w Warszawie, wybitny specjalista w dziedzinie stresu bojowego) dokonał symbolicznego zerwania wstęgi.

Na okoliczność 15-lecia Stowarzyszenia Absolwentów opracowany został w wersji elektronicznej folder dokumentujący ostatnie 5 lat działalności SALO. Jest on kontynuacją publikacji wydanej w 10 rocznicę istnienia Stowarzyszenia.

Mamy nadzieję, że hojność naszych darczyńców umożliwi zrealizowanie tego przedsięwzięcia w wersji papierowej.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów

Galeria

Zobacz również

Spotkanie z Absolwentem Mariuszem Marciniakiem

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2017

Walne zebranie sprawozdawcze 2016