Nowy adres poczty elektronicznej

Informujemy wszystkich sympatyków Stowarzyszenia, że wszelką korespondencję do Zarządu należy kierować na adres: salo@onet.pl

Zobacz również