Nagrody SALO dla absolwentów lo 2018

W dniu 27 kwietnia 2018 r. kolejni absolwenci opuścili mury „Sobieskiego”. Przedstawicielki Stowarzyszenie Absolwentów: Stanisława Gawłowska, Ksenia Nowicka i Marzena Skrzynecka wręczyły ufundowane przez SALO nagrody, byłym już, uczniom liceum.

Zarząd Stowarzyszenia przyznał nagrody za osiągnięcia naukowe: Wojciechowi Piepce, Paulinie Melcer, Mateuszowi Woźniakowi, Damianowi Dompke oraz za osiągnięcia artystyczne: Paulinie Angel, Agacie Wickiej, Natalii Wasilke, Marcie Bartnickiej, Paulinie Kowakczyk, Kindze Kielińskiej, Kacprowi Smorawińskiemu.

Równocześnie SALO, wspólnie z Radą Rodziców, ufundowało pamiątkowe koszulki wyróżniającym się sporowcom szkoły.

Nagrodzonym gratulujemy.

Zobacz również