Książka adresów e-mail

W czasie ostatniego Walnego Zebrania Członków wysunięto propozycję rozsyłania korespondencji również drogą elektroniczną.
Osoby zainteresowane otrzymywaniem poczty w tej formie prosimy o przekazanie adresów e-mailowych członkom Zarządu Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną na adres: liceum1@wejher.pl. w temacie e-maila prosimy napisać: poczta dla Stowarzyszenia Absolwentów.

Zobacz również