Jeden procent podatku

Absolwentów i Sympatyków „Sobieskiego” prosimy o przekazanie 1 % podatku dochodowego za 2009 rok na rzecz Stowarzyszenia. Absolwentów LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego wpisaną do KRS pod numerem 0000067311.

Numer konta: 82 8350 0004 0009 6386 2000 0010
Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie finansowe działalności Stowarzyszenia, a tym samym i Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Zobacz również