O STOWARZYSZENIU W PUBLIKACJI Z OKAZJI 160-LECIA „SOBIESKIEGO”

 
Informujemy, że w publikacji wydanej przez Szkołę na okoliczność 160-lecia Jej istnienia znajduje się rozdział poświęcony działalności SALO w ostatnich pięciu latach. Życzymy miłej lektury.JESIENNE SPOTKANIE ABSOLWENTÓW 2017

Tegoroczne jesienne spotkanie stało się okazją do świętowania Jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia Absolwentów LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Nasze świętowanie poprzedzone zostało obchodami Jubileuszu 160-lecia Liceum.


Czytaj więcejJESIENNE SPOTKANIE ABSOLWENTÓW 2017

W jubileuszowym roku 20-lecia Stowarzyszenia Absolwentów i 160-lecia Liceum
serdecznie zapraszamy Absolwentów i Sympatyków
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
na
Spotkanie Jesienne,
które odbędzie się 14 października 2017 r. (sobota)
w hotelu "Viktoria" w Bolszewie
od godz. 18.00 do północy.

Zapewniamy oprawę muzyczną spotkania w wykonaniu DJ-Leo, imprezowe menu (napoje procentowe we własnym zakresie) oraz niezapomnianą, serdeczną atmosferę spotkania.

Zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty 100 zł/osobę do dnia 30 września 2017 r. w LO w Wejherowie, ul. Bukowa 1 tel. 58 672 24 58 (Marzena Skrzynecka, Ksenia Nowicka) lub na konto nr 26 1240 1239 1111 0000 1645 1889.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 604 652 604 i 502 542 387

Hotel oferuje noclegi wraz z wstępem do parku wodnego. Rezerwacje we własnym zakresie. Adres i strona internetowa: Hotel Victoria, ul. Zamostna 1, 84-239 Bolszewo www.hotelvictoria.pl

Informujemy, że uroczystości rocznicowe 160-lecia Liceum rozpoczynają się Mszą św. o godz. 8.30 w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Wejherowie (kościół przy rondzie), a od godz. 13.00 szkoła zostanie udostępniona dla Absolwentów i Sympatyków. Absolwenci danych roczników spotykają się w salach lekcyjnych.SPOTKANIE Z ABSOLWENTEM MARIUSZEM MARCINIAKIEM

 
14 czerwca z uczniami klas pierwszych i drugich liceum spotkał się kol. Mariusz Marciniak, który uczęszczał do "Sobieskiego" w latach 1981-1985, a obecnie jest prokuratorem w Pomorskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej.


Czytaj więcejWALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2017

 
1 czerwca Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podsumowało pracę Zarządu SALO w 2016 roku.


Czytaj więcejWALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2017

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
 
zwołuje
w dniu 1 czerwca 2017 r. o godz. 17.30
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

 
Zebranie odbędzie się w siedzibie Liceum
w szkolnej galerii "Obok" przy ul. Bukowej 1.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
2. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2016 r.
4. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2016 r.
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków.
11. Podjęcie uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
13. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie zebrania.


<< [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... [17] >>


 

Najnowsze aktualności

SPOTKANIE JESIENNE 2019

WALNE ZEBRANIE SALO 2019

BAL ABSOLWENTA 2019

czytaj więcej ...