SKŁADKI CZŁONKOWSKIE w 2010 r.

Uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 21 maja 2009 r. składka członkowska od 2010 roku wynosi 30 zł. Składki przyjmuje skarbnik Halina Rudzińska.


KSIĄŻKA ADRESÓW e-mail

W czasie ostatniego Walnego Zebrania Członków wysunięto propozycję rozsyłania korespondencji również drogą elektroniczną.
Osoby zainteresowane otrzymywaniem poczty w tej formie prosimy o przekazanie adresów e-mailowych członkom Zarządu Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną na adres: liceum1@wejher.pl. w temacie e-maila prosimy napisać: poczta dla Stowarzyszenia Absolwentów.


OPMFT im. A. Luterka

Tegoroczny OFMFT dobiegł końca. Nagrodę ufundowaną przez Stowarzyszenie otrzymał zespół „Prawie Lucki” z LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.
Organizatorom Festiwalu dziękujemy za docenienie wkładu Stowarzyszenia w rozwój Przeglądu Małych Form Teatralnych na przestrzeni lat.
Przegląd MFT im. A. Luterka jest zaledwie dwa lata młodszy od Stowarzyszenia, w tym roku świętował swoje 10-lecie. GRATULUJEMY!


<< [1] ... [12] [13] [14] [15] [16] [17]


 

Najnowsze aktualności

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

BAL ABSOLWENTA 2020

SPOTKANIE JESIENNE 2019

czytaj więcej ...