JEDEN PROCENT PODATKU

Absolwentów i Sympatyków "Sobieskiego" prosimy o przekazanie 1 % podatku dochodowego za 2009 rok na rzecz Stowarzyszenia. Absolwentów LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego wpisaną do KRS pod numerem 0000067311.

Numer konta: 82 8350 0004 0009 6386 2000 0010
Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie finansowe działalności Stowarzyszenia, a tym samym i Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.


NOWY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Informujemy wszystkich sympatyków Stowarzyszenia, że wszelką korespondencję do Zarządu należy kierować na adres: salo@onet.pl


BAL ABSOLWENTA 2010

Serdecznie zapraszamy
Absolwentów i Sympatyków
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
na BAL ABSOLWENTA
który rozpocznie się 6 lutego 2010 r. o godz. 20:00
w hotelu "Lido" w Juracie.

Bal karnawałowy poprowadzi prezenter muzyczny - absolwent Liceum.

Potwierdzeniem udziału w balu będzie wpłata 200 zł od osoby, którą należy uiścić najpóźniej do dnia 22 stycznia 2010 r. na adresy dostępne w sekretariacie szkoły (tel. 586722458).

W cenie balu zapewniamy nocleg ze śniadaniem oraz przejazd autokarem na trasie Wejherowo - Jurata - Wejherowo.

Odjazd autokaru w dniu 6 lutego 2010 r. o godz. 18:00, powrót dnia następnego w godzinach południowych.

Miejsce zbiórki osób jadących autokarem - ul. Bukowa 1 (siedziba LO). Przy wpłacie prosimy o potwierdzenie przejazdu autokarem.


SKŁADKI CZŁONKOWSKIE w 2010 r.

Uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 21 maja 2009 r. składka członkowska od 2010 roku wynosi 30 zł. Składki przyjmuje skarbnik Halina Rudzińska.


KSIĄŻKA ADRESÓW e-mail

W czasie ostatniego Walnego Zebrania Członków wysunięto propozycję rozsyłania korespondencji również drogą elektroniczną.
Osoby zainteresowane otrzymywaniem poczty w tej formie prosimy o przekazanie adresów e-mailowych członkom Zarządu Stowarzyszenia lub pocztą elektroniczną na adres: liceum1@wejher.pl. w temacie e-maila prosimy napisać: poczta dla Stowarzyszenia Absolwentów.


OPMFT im. A. Luterka

Tegoroczny OFMFT dobiegł końca. Nagrodę ufundowaną przez Stowarzyszenie otrzymał zespół „Prawie Lucki” z LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.
Organizatorom Festiwalu dziękujemy za docenienie wkładu Stowarzyszenia w rozwój Przeglądu Małych Form Teatralnych na przestrzeni lat.
Przegląd MFT im. A. Luterka jest zaledwie dwa lata młodszy od Stowarzyszenia, w tym roku świętował swoje 10-lecie. GRATULUJEMY!


<< [1] ... [10] [11] [12] [13] [14] [15]


 

Najnowsze aktualności

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SALO 2018

NAGRODY SALO DLA ABSOLWENTÓW LO 2018

BAL ABSOLWENTA 2018

czytaj więcej ...