POŻEGNANIE LATA/ POWITANIE JESIENI

Witamy członków i sympatyków SALO po wakacjach i zapraszamy
na Spotkanie Jesienne,
które odbędzie się 25 września 2010 r. (sobota)
w gospodzie "Pod Żubrem" w Salinie od godz. 18.00 do północy.
Miło spędziliśmy tam czas w roku ubiegłym, więc wracamy w znane kąty.

Zapewniamy dojazd i powrót autokarem, oprawę muzyczną, staropolskie potrawy i serdeczną atmosferę.
Autokar odjedzie sprzed siedziby Liceum przy ulicy Bukowej 1 o godz.17.00.
Osoby zainteresowane przejazdem autokarem prosimy zgłoszenie tego faktu podczas wpisywania się na listę uczestników.
Potwierdzeniem udziału w spotkaniu będzie wpłata 90 zł, którą należy uiścić do dnia 17 września 2010 r. na adresy dostępne w sekretariacie Szkoły (tel. 58 672 24 58).
W sposób szczególny zapraszamy zwycięzców konkursu tańca "Czar Par" Balu Karnawałowego Jurata 2010.

Przy wpłatach prosimy członków Stowarzyszenia o uregulowanie składek członkowskich.

Do zobaczenia !!!


ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
zaprasza
na coroczne zebranie sprawozdawcze,
które odbędzie się
20 maja 2010 r. o godz. 17.30
w siedzibie Liceum przy ul. Bukowej 1.

  Porządek zebrania:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego, protokolanta zebrania, przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za miniony okres.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 6. Głosowanie nad udzieleniem Zarządowi absolutorium.
 7. Sprawozdanie finansowe za 2009r.
 8. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków i skreśleniu osób, które utraciły prawa członkowskie.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamkniecie zebrania.


NAGRODY SALO DLA TEGOROCZNYCH ABSOLWENTÓW

30 kwietnia 2010 r. kolejny rocznik absolwentów opuścił mury naszej Alma Mater.

W czasie uroczystości pożegnania przewodnicząca Zarządu SALO wręczyła "Nagrody Stowarzyszenia" Sandrze Conradi i Markowi Lewińskiemu za szczególne osiągnięcia artystyczne oraz Monice Kondlewskiej i Alicji Pipka za wybitne osiągnięcia sportowe.

Nagrodzonym gratulujemy!!!

Nasze młode Koleżanki Absolwentki i Kolegów Absolwentów zapraszamy do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia.


POWIATOWY FESTIWAL POEZJI ANGIELSKIEJ

27 marca 2010 roku odbyła się XII edycja Powiatowego Festiwalu Poezji Angielskiej, któremu szczególnie kibicujemy, ponieważ organizatorami festiwalu są nauczyciele "Sobieskiego".

Nagrodę ufundowaną przez Stowarzyszenie Absolwentów jury przyznało Michałowi Głuchaczce.


JEDEN PROCENT PODATKU

Absolwentów i Sympatyków "Sobieskiego" prosimy o przekazanie 1 % podatku dochodowego za 2009 rok na rzecz Stowarzyszenia. Absolwentów LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego wpisaną do KRS pod numerem 0000067311.

Numer konta: 82 8350 0004 0009 6386 2000 0010
Kaszubski Bank Spółdzielczy w Wejherowie.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie finansowe działalności Stowarzyszenia, a tym samym i Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.


NOWY ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Informujemy wszystkich sympatyków Stowarzyszenia, że wszelką korespondencję do Zarządu należy kierować na adres: salo@onet.pl


<< [1] ... [11] [12] [13] [14] [15] [16] >>


 

Najnowsze aktualności

BAL ABSOLWENTA 2019

SPOTKANIE JESIENNE 2018

SPOTKANIE JESIENNE 2018

czytaj więcej ...