JESIENNE SPOTKANIE ABSOLWENTÓW 2017

W jubileuszowym roku 20-lecia Stowarzyszenia Absolwentów i 160-lecia Liceum
serdecznie zapraszamy Absolwentów i Sympatyków
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
na
Spotkanie Jesienne,
które odbędzie się 14 października 2017 r. (sobota)
w hotelu "Viktoria" w Bolszewie
od godz. 18.00 do północy.

Zapewniamy oprawę muzyczną spotkania w wykonaniu DJ-Leo, imprezowe menu (napoje procentowe we własnym zakresie) oraz niezapomnianą, serdeczną atmosferę spotkania.

Zainteresowanych prosimy o dokonanie wpłaty 100 zł/osobę do dnia 30 września 2017 r. w LO w Wejherowie, ul. Bukowa 1 tel. 58 672 24 58 (Marzena Skrzynecka, Ksenia Nowicka) lub na konto nr 26 1240 1239 1111 0000 1645 1889.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 604 652 604 i 502 542 387

Hotel oferuje noclegi wraz z wstępem do parku wodnego. Rezerwacje we własnym zakresie. Adres i strona internetowa: Hotel Victoria, ul. Zamostna 1, 84-239 Bolszewo www.hotelvictoria.pl

Informujemy, że uroczystości rocznicowe 160-lecia Liceum rozpoczynają się Mszą św. o godz. 8.30 w kościele pod wezwaniem św. Stanisława Kostki w Wejherowie (kościół przy rondzie), a od godz. 13.00 szkoła zostanie udostępniona dla Absolwentów i Sympatyków. Absolwenci danych roczników spotykają się w salach lekcyjnych.SPOTKANIE Z ABSOLWENTEM MARIUSZEM MARCINIAKIEM

 
14 czerwca z uczniami klas pierwszych i drugich liceum spotkał się kol. Mariusz Marciniak, który uczęszczał do "Sobieskiego" w latach 1981-1985, a obecnie jest prokuratorem w Pomorskim Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej.

Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży istnienia szeroko rozumianych zagrożeń, z którymi można spotkać się podczas wakacji w kraju i za granicą.
Przedstawiając prezentację "Jak bezpiecznie przeżyć wakacje" prokurator Mariusz Marciniak zwrócił uwagę uczniów nie tylko na wakacyjne zagrożenia, ale również na to, jak ich unikać, aby nie być pokrzywdzonym przestępstwem, a także jak postępować, aby nie zostać sprawcą czynu karalnego.

W czasie spotkania uczniowie uzyskali również odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania na temat prawa i jego stosowania.


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2017

 
1 czerwca Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podsumowało pracę Zarządu SALO w 2016 roku. Jednogłośnie udzielono Zarządowi absolutorium oraz przeprowadzono wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017 - 2019.

Za realizację celów statutowych Stowarzyszenia odpowiedzialny jest Zarząd w składzie: Stanisława Gawłowska, Ksenia Nowicka, Lucyna Parchem, Marzena Skrzynecka, Renata Sosińska, natomiast Komisja Rewizyjna w składzie: Wojciech Klank, Mieczysław Piotrzkowski, Maria Stanzecka czuwa nad zgodnością pracy Zarządu z przepisami prawa.

W związku z jubileuszem 20-lecia istnienia Stowarzyszenia dyskutowano nad formą uczczenia tego wydarzenia. Więcej informacji na temat obchodów Jubileuszu wkrótce.


WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2017

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów
LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie
 
zwołuje
w dniu 1 czerwca 2017 r. o godz. 17.30
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

 
Zebranie odbędzie się w siedzibie Liceum
w szkolnej galerii "Obok" przy ul. Bukowej 1.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania.
2. Przedstawienie i przegłosowanie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia za 2016 r.
4. Sprawozdanie finansowe za 2016 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Głosowanie nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2016 r.
8. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9. Podjęcie uchwały o przyjęciu uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.
10. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków.
11. Podjęcie uchwały o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia.
12. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
13. Wybór nowych władz Stowarzyszenia.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie zebrania.


NAGRODY SALO DLA ABSOLWENTÓW LICEUM 2017

W dniu 28 kwietnia 2017 r. opuścił Szkołę kolejny rocznik absolwentów. W uroczystości pożegnania uczestniczyły Marzena Skrzynecka oraz Ksenia Nowicka, które reprezentowały także Stowarzyszenie Absolwentów. W trakcie spotkania wręczone zostały nagrody ufundowane przez SALO, przyznane przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek nauczycieli "Sobieskiego".

Nagrodzono:Kamilę Dajewską - laureatkę III Olimpiady Wiedzy o Mediach, Adama Mielewczyka - finalistę ogólnopolskiego konkursu "Fizyczne Ścieżki" oraz Natalię Grzenkowicz, Agnieszkę Lesner, Agatę Knapińska, Oskara Jopka za osiągnięcia artystyczne z teatrem "Prawie Lucki".

Nagrodzonym gratulujemy osiągnięć a wszystkim tegorocznym absolwentom życzymy połamania pióra na egzaminach maturalnych.


[1] [2] [3] [4] [5] [6] ... [14] >>


 

Najnowsze aktualności

JESIENNE SPOTKANIE ABSOLWENTÓW 2017

SPOTKANIE Z ABSOLWENTEM MARIUSZEM MARCINIAKIEM

czytaj więcej ...