Zebranie Sprawozdawcze 2014

Tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów LO "Sobieskiego" odbyło się 12 czerwca w siedzibie Liceum i Stowarzyszenia.

Zebraniu przewodniczył kol. Krzysztof Matłosz, który także przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2013 r.

W czasie zebrania obecni członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku 2013, uzupełnionym na życzenie Komisji Rewizyjnej o informacje n/t działań podjętych przez Zarząd w pierwszym półroczu roku 2014.

Walne Zebranie podjęło uchwały o: przyjęciu do Stowarzyszenia sześciu nowych członków, ustaniu członkostwa trzech osób oraz udzieleniu Zarządowi absolutorium.


WRÓĆ

Najnowsze aktualności

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

BAL ABSOLWENTA 2020

SPOTKANIE JESIENNE 2019

czytaj więcej ...