Zebranie Sprawozdawcze 2014

Tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów LO "Sobieskiego" odbyło się 12 czerwca w siedzibie Liceum i Stowarzyszenia.

Zebraniu przewodniczył kol. Krzysztof Matłosz, który także przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2013 r.

W czasie zebrania obecni członkowie zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku 2013, uzupełnionym na życzenie Komisji Rewizyjnej o informacje n/t działań podjętych przez Zarząd w pierwszym półroczu roku 2014.

Walne Zebranie podjęło uchwały o: przyjęciu do Stowarzyszenia sześciu nowych członków, ustaniu członkostwa trzech osób oraz udzieleniu Zarządowi absolutorium.


WRÓĆ

Najnowsze aktualności

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SALO 2021

WALNE ZEBRANIE SALO 2020

POŻEGNANIE ŚP. WOJCIECHA KLANKA

czytaj więcej ...