WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2016

Walne Zebranie Członków SALO odbyło się w siedzibie Liceum w dniu 9 czerwca 2016 r.

W czasie obrad zebrani zapoznali się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności Zarządu SALO w 2015 roku oraz sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.

Jednogłośnie podjęto uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium, przyjęci do Stowarzyszenia nowego członka oraz skreśleniu z listy członków SALO trzech osób.

Przed oficjalnym rozpoczęciem zebrania uczniowie liceum podziękowali kol. Ryszardowi Magulskiemu za pomoc w organizowaniu wymiany z młodzieżą niemiecką oraz możliwość uczestniczenia młodzieży z "Sobieskiego" w międzynarodowych seminariach na terenie Niemiec.

Uczniowie zaprezentowali obecnym fotograficzną relację z ostatniego, tygodniowego pobytu w Niemczech.


WRÓĆ

Najnowsze aktualności

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SALO 2021

WALNE ZEBRANIE SALO 2020

POŻEGNANIE ŚP. WOJCIECHA KLANKA

czytaj więcej ...