WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE 2015

W dniu 11 czerwca na walnym zebraniu członków Stowarzyszenia podsumowano pracę Zarządu SALO w roku 2014. Zebrani udzielili Zarządowi jednogłośnie absolutorium i wybrali nowy Zarząd, przed którym postawili zadanie realizacji celów statutowych SALO w ciągu kolejnych dwóch lat.

Zebranie miało miejsce w nowej auli Liceum i poprzedzone zostało krótkim programem artystycznym w wykonaniu uczniów i młodych absolwentów Szkoły.

Dziękujemy serdecznie kol. Bożenie Conradi, kol. Edycie Łysakowskiej-Sobiczewskiej i kol. Radosławowi Brunke za okazaną pomoc w zorganizowaniu zebrania.


WRÓĆ

Najnowsze aktualności

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SALO 2021

WALNE ZEBRANIE SALO 2020

POŻEGNANIE ŚP. WOJCIECHA KLANKA

czytaj więcej ...