O Stowarzyszeniu pokrótce

Stowarzyszenie Absolwentów I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie jest organizacją pożytku publicznego, której głównymi celami są: podtrzymywanie więzi między Szkołą a jej Absolwentami, propagowanie działalności i osiągnięć wybitnych Absolwentów, wsparcie moralne i materialne Szkoły. Naszą tradycją stały się także jesienne i karnawałowe spotkania towarzyskie.

Chcielibyśmy, aby liczba naszych członków stale rosła i dlatego zapraszamy do wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia i do aktywnej działalności na rzecz macierzystej szkoły.

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba, która identyfikuje się z jego celami i wystąpi do zarządu z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków.

Wesprzyj nas

Jeżeli bliskie są Panu(i) cele Stowarzyszenia, a więź ze szkołą jeszcze trwa i chciałby Pan(i) wesprzeć nasze działania, podajemy numer konta: 82 8350 0004 0009 6386 2000 0010 Kaszubski Bank Spódzielczy w Wejherowie.
Dziękujemy jednocześnie za dotychczasową pomoc finansową dla Stowarzyszenia a tym samym I LO w Wejherowie.

1% podatku

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000067311. Zachęcamy wszystkich do przekazywania 1% podatku dochodowego na naszą rzecz w momencie składania rocznego zeznania podatkowego.

Najnowsze aktualności

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE SALO 2021

WALNE ZEBRANIE SALO 2020

POŻEGNANIE ŚP. WOJCIECHA KLANKA

czytaj więcej ...